Privacyverklaring Mailbox Master

Uw privacy is voor Mailbox Master van groot belang. Wij houden ons dan ook aan de privacywet. Dit betekent dat uw gegevens veilig bij ons zijn en dat wij ze altijd netjes gebruiken. In deze privacyverklaring leggen we uit wat we bij Mailbox Master allemaal doen met informatie die we over u te

weten komen.

Mailbox Master (“wij”), gevestigd in Nederland, levert diensten aan onze websitebezoekers (“u”). Onze diensten bestaan uit het leveren van trainingen, coaching, consulting, advies en boeken waarmee onze klanten hun werk en hun mailbox slim kunnen organiseren en hun tijd op een waardevolle manier besteden en andere Diensten (de "Diensten"). Wij verwerken persoonsgegevens in het kader van deze Diensten.

Mailbox Master acht zorgvuldige verwerking van persoonsgegevens van het grootste belang. Persoonsgegevens worden zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Bij de verwerking houden we ons aan de vereisten van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (de "AVG"). Deze Privacyverklaring zet uiteen hoe wij uw gegevens verzamelen en gebruiken, in overeenstemming met de AVG.

In deze Privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken, en met welk doel wij dat doen. Wij raden u aan deze Privacyverklaring zorgvuldig te lezen. Deze Privacyverklaring heeft betrekking op onze websites, https://viviannekroone.nl/ en https://mailboxmaster.nl/; gerelateerde websites en Diensten.


Deze Privacyverklaring is voor het laatst aangepast op: 11-7-2018


Gebruik van persoonsgegevens


Als u gebruik maakt van websites en gerelateerde Diensten die Mailbox Master aanbiedt, dan kunt u persoonsgegevens met ons delen. Wij verzamelen en maken gebruik van persoonsgegevens die u, of uw bedrijf, direct met ons deelt. Wij zullen de persoonsgegevens niet voor andere doeleinden gebruiken dan beschreven in deze verklaring, tenzij u daar vooraf toestemming voor heeft gegeven.


Soorten gegevens verzameld


Wanneer u gebruik maakt van onze Diensten, dan kunnen we de volgende gegevens verzamelen:


 • Persoonlijke identificatiegegevens: naam, achternaam;

 • Contactinformatie: adres, e-mail, telefoonnummer;

 • Betalingsgegevens; factuuradres, BTW nummer, Bankrekeningnummer;

 • Afbeeldingen waarmee u kunt worden geïdentificeerd;

 • Andere informatie die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch of die u vrijwillig besluit te delen met ons: social media accounts, login ID, IP-adres, feedback en meningen.

We zullen uw informatie niet delen met anderen zonder uw toestemming, tenzij dit noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst die u, of uw organisatie, met ons heeft afgesloten, of tenzij dit een wettelijke verplichting is


Gronden voor de verwerking


Wij verwerken uw persoonsgegevens in het algemeen voor de volgende doeleinden:


 • Aanmelden en verifiëren / authentiseren van gebruikers van de Diensten;
 • Opmaken en versturen van facturen en afhandeling van uw betaling;

 • Communicatie tussen Mailbox Master en websitebezoekers en klanten;

 • Spampreventie;

 • Het versturen van nieuwsbrieven via e-mail;

 • Analyse van statistieken en optimalisatie van de Diensten.

Wij verzamelen uw persoonsgegevens op basis van de gerechtvaardigde belangen of uw toestemming, die u te allen tijde kunt intrekken.


Bewaren van persoonsgegevens


Wij bewaren uw persoonsgegevens zo lang als nodig is ter realisering van de doeleinden van deze Privacyverklaring en overeenkomstig met de wettelijke bewaartermijnen. In het algemeen bewaren we persoonsgegevens van onze websitebezoekers voor 12 maanden.


Uw rechten


U heeft het recht op inzage van de informatie die wij verwerken. Als u dat wilt, kunt u direct contact met ons opnemen. We zorgen ervoor dat we u een kopie bezorgen van de gegevens die we over u verwerken. Mogelijk moeten we uw identiteit verifiëren om aan uw verzoek te voldoen. Als u gelooft dat de verstrekte informatie die we over u verwerken niet juist is, dan kunt u contact met ons opnemen om uw informatie te updaten. U heeft ook het recht om bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking. Als u wilt dat wij uw informatie verwijderen, dan kunt u ons op ieder moment informeren. U kunt op elk moment contact met ons opnemen met betrekking tot deze verzoeken. We zullen altijd tijdig reageren, in overeenstemming met de AVG. Mocht u niet tevreden zijn met het antwoord dat u ontvangt, dan kunt u uw klacht voorleggen aan de betreffende toezichthouder.


Doorgifte van persoonsgegevens


Ter realisering van de doeleinden beschreven in deze Privacyverklaring kunnen wij uw gegevens overdragen aan andere partijen. Dit gebeurt alleen als dit noodzakelijk is. Wanneer dit het geval is, zullen wij de juiste maatregelen nemen om er zeker van te zijn dat persoonsgegevens goed beveiligd zijn. De partijen die van ons toegang krijgen tot uw gegevens, mogen deze alleen gebruiken om u een dienst te leveren namens Mailbox Master. In verdachte situaties zijn we verplicht om klantgegevens te delen met overheidsinstanties. We verkopen uw gegevens nooit aan derden.


Analytics


Gegevens die u verstrekt, kunnen worden bewaard voor het maken van statistische analyses in Google Analytics. Hiervoor is een verwerkingsovereenkomst met Google gesloten. Deze statistieken worden gebruikt om de Diensten te optimaliseren. Zo kunnen wij zien hoe onze bezoekers de website gebruiken en op basis daarvan de website verbeteren. Waar mogelijk, zullen we deze gegevens pseudonimiseren wat inhoud dat persoonsgegevens getransformeerd worden in een dataset die niet meer direct herleidbaar is tot een persoon.


Cookies


Wij willen u op een gebruiksvriendelijke manier relevante en persoonlijke informatie kunnen bieden. Hiervoor maken wij op onze websites gebruik van verschillende soorten cookies. Wij plaatsen bijvoorbeeld cookies die noodzakelijk zijn voor het functioneren van de site. Denk hierbij aan de mogelijkheid tot reageren, de werking van spamfilters, het afspelen van video en caching om de website sneller te maken. Ook gebruiken wij analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy.


In het algemeen worden cookies bewaard voor de duur van de (browser)sessie. Bovendien kan uw IP-adres worden opgeslagen in de logbestanden van onze webserver als u van onze Diensten gebruik maakt. Dit is noodzakelijk om onze Diensten op de juiste manier te beheren en te beveiligen. We gebruiken uw IP-adres niet om uw onlinegedrag te volgen of te registeren. Meestal zijn we niet in staat om uw IP-adres te koppelen aan uw naam, adres of andere identificerende informatie, behalve wanneer u ons dergelijke informatie verstrekt en gebruik blijft maken van hetzelfde IP-adres.


U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.


Beveiliging


We zorgen ervoor dat uw persoonsgegevens tegen verlies of tegen onrechtmatige verwerking worden beveiligd. Wij hebben onder andere de volgende technische en organisatorische maatregelen genomen:


 • Logische toegangscontrole, gebruik van wachtwoorden en mogelijk een tweede factor;
 • Encryptie van data;
 • Pseudonimiseren van data;
 • Het gebruik van Virtual Private Servers (VPN) toegankelijk met de SSH-sleutel;
 • TLS (voorheen SSL): Wij versturen uw gegevens via een beveiligde internetverbinding wat u kunt zien aan de 'https' en het hangslotje in de adresbalk;
 • Verwerkingsovereenkomsten met derde partijen;

 • Purpose-bound toegangsbeperkingen;

 • Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.

Contactgegevens

Voor vragen of opmerkingen over uw persoonsgegevens of over de privacy verklaring kunt u contact opnemen met:

Vivianne Kroone

info@mailboxmaster.nl

https://mailboxmaster.nl/